All Stylepacks, Transition, Background from ChoiceSlides (ChoiceBackground)

Thảo luận trong 'Proshow Producer'

Lượt xem: 4,586

 1. vanamle New Member

  [video=youtube_share;Iphv7gnj5jU]http://youtu.be/Iphv7gnj5jU[/video]
  PSP| All Stylepacks, Transition, Background from ChoiceSlides (ChoiceBackground) | 7.29 GB


  Đây là all những gì mình có từ Choiceslides tính đến thời điểm này, Mình cũng đã có chia sẽ 1 số rồi, nhưng mình kg có thời gian để lọc ra, nên đây là trọn bộ.

  Lúc này choiceslides kiểm soát chặt thành viên đăng ký và các order đều phải confirm qua phone, với lại cận tết quá nhiều việc kg có time để.....

  Với tinh thần "Share to be shared" nên quyết định share tất. Hy vọng mọi người hưởng ứng.

  Do những thứ này không thể upload lên MF được, nên các bạn chịu khó sài link RG nhá

  The list of stylepacks for ProShow Producer 4.5 and higher:

  10 Flip Up and Down Styles
  21 Reflection Grid Template and Styles
  2012
  Abstract 055
  Angel In Disguise Slide Style
  Animated Butterflies
  Animated Outline
  Baby Bundle of Slide Styles
  Balloons Gold and White
  Baseball Hit Transition
  Blowing Leaves Transition
  Borrowed Angels (Memorial) Template
  Both Photo Album Style Packs
  Boy and Girl Frame Slide Styles
  Calendar Pages Transitions Pack
  Christmas Theme Pack - All 31 Christmas Theme Pack
  Clock Drop Landscape Slide Style
  Clock Full Photo Slide Style
  Drop N Push Style Set
  Elegant Wedding Template - Elegant Full Template
  Envelope Style Pack
  Falling Daisy Transition
  Family Quotes Style Pack
  Father's Day template and Styles
  Film Frame Flicker Slide Style
  Film Frame Slide Styles
  Fireworks 2 Overlay
  Fireworks Transition
  Flower Trail
  Football Across Transition Four Told Slide Style
  Full Bundle of Frames, Backgrounds and Bonus Styles
  Golf Ball Hit Transition
  Gone Fishin
  Graduation Template Full Template
  Heart Balloons
  Heart Confetti Falling
  Heart Confetti Three Photos
  Heritage Scrapbook Slide Styles
  I Have You In My Heart
  Joining Rings Frame
  Layered Paper Florals Slide Style
  Magic Cloud Transition
  Memorial Template
  Memorial Theme Pack - All 29 Memorial Theme Pack
  Mud Splat Transition
  My Story Template
  My Wish Template
  Newspaper Slide Styles
  Ogranic Green Slide Style
  Outline Style Pack
  Palm Trees Transition
  Peace, Love and Slide Styles -1 Producer - Full Style Pack
  Photo Album 16x9 Style Pack
  Photo Pieces Collage
  Presentation Template and Styles
  Producer Puzzle Slide Style
  Red Curtain
  Red Heart
  Red White and Blue Style Pack - Producer
  Ripped Paper Overlay Styles
  Rose Arrangement Frame Landscape Slide Style
  Shatter Transition
  Snowfall Transition
  Sparkle Diagonal Transition
  Sparkle Explode Transition
  Sparkle Zig Zag Transition
  Splash Transitions
  Spring Flowers - PSP
  Springtime Love Slide Style
  The Love Style Pack
  Toes In The Sand
  Touch Screen Theme Pack
  Traveling Map Style
  Two Image Style Pack
  Valentine Box - Producer
  Watercolor Video Mask Slide Styles
  Wedding Classic Template
  Wedding Page Peel Style Pack
  Wedding Theme Pack - All 32 Wedding Theme Pack
  White Heart Style Pack
  White Star Style Pack
  White Starburst Style Pack
  Year In Review Template
  3D Cube Slide Style Default
  8 Layered Tilt
  10 Collage Plus One Style
  10 Flip Up and Down Styles
  Abstract 054
  Abstract 055
  Abstract 061
  Abstract057
  Abstract058
  Abstract059
  Abstract060
  All Purpose Graphics Volume 1
  All Purpose Graphics Volume 2
  Angel In Disguise Slide Style
  Animated Butterflies
  Animated Outline
  Autumn Leaves Clip Art (Producer)
  Autumn Leaves Overlay
  Autumn Windows
  Back To School Slide Style
  BeachScene_Style
  Blowing Leaves Transition
  Blue Butterfly Slide Style
  Blurred Balloons Slide Style
  Boo Bat Slide Style
  Bubble Frame Slide Style
  Butterfly Blue Ornament Slide Style
  Calendar Pages Transitions Pack
  Canada Day Style Pack
  Chalkboard Producer Slide Style
  Christmas Treasures Transitions
  Class of 2012
  Bundle Full Bundle
  Clouds Clearing Transition
  Clouds Clearing Transition
  CSI Style Pack and Template
  Full Bundle of Frames, Backgrounds and Bonus Styles
  Gone Fishin
  Graduation Template Full Template
  Happy Birthday In Stars_Styles
  Heart Confetti Falling
  Heart Confetti Three Photos
  Ogranic Green Slide Style
  Palm Trees Transition
  Photo Album Styles
  Photo Pieces Collage
  Puzzle 3D Style
  Red Heart
  Sparkle Bundle
  Sparkling Hearts
  Spring Flowers - PSP
  Springtime Love Slide Style
  Starter Bundle 3D
  SummerSun_StyleProducer
  Toes In The Sand
  Traveling Map Style
  Valentine Box - Producer
  Wedding Classic (2012 Update)
  White Diamond Style Pack
  White Flower Line Style
  White Snowflake Style Pack
  White Starburst Style Pack


  Download link:
  Mã:
  http://rapidgator.net/file/67014221
  http://rapidgator.net/file/67028188
  http://rapidgator.net/file/67040084
  http://rapidgator.net/file/67048619
  http://rapidgator.net/file/67194444
  http://rapidgator.net/file/67208214
  http://rapidgator.net/file/67205079
  Happy my birthday!Chia sẻ trang này